Det gør en forskel,
at vi kender hinanden

Kendskab, tillid og tryghed opbygges over tid og giver grundlag for bedre behandling.

Min erfaring er, at det betyder rigtig meget, at det er den samme person, som man ser. Det er simpelthen så vigtigt.

- Lillian Dahlsgaard  (Brøndby)

Det er trygt og godt at kunne gå til den læge, som kender dig og din historie. I kan sammen træffe bedre valg, når I kender hinanden. Forskning viser nemlig, at det i sidste ende reducerer dødeligheden, når vi møder den samme læge over længere tid ad gangen.

Du har kort og godt bedre chance for at overleve sygdom, hvis der er kontinuitet, i forhold til hvem der undersøger og behandler dig, når der opstår et behov for det. 

Den praktiserende læges rolle

Din egen praktiserende læge er den læge i det danske sundhedsvæsen, som oftest har det største kendskab til dig som patient og din unikke historie, både gennem den direkte kontakt og indirekte via kendskab til din familie og oplysninger fra andre læger, behandlere og fagpersoner i kommune og på sygehuse. 

Din egen læge er også indgangen til sundhedsvæsenet, hvor man trygt kan fortælle, hvad der er galt, stille spørgsmål og sammen med lægen finde ud af, om der er noget, der må undersøges nærmere.

Hvad er de sundhedsmæssige fordele ved, at læge og patient kender hinanden?

Det gør altså en forskel for dit helbred og din sundhed, når din læge kender dig, og du er tryg ved lægen. Relationen betyder noget. 

Tillid, fortrolighed og nærvær betyder rigtig meget for de fleste. Vi bliver mere tilfredse som patienter. Det kan man også vise i forskningen. 

Hvad færre ved, er, at hvis man ser den samme læge over tid, bliver det nemmere at modtage og omsætte råd om sundhed, man bliver bedre til at tage sin medicin som aftalt, og man bliver sjældnere indlagt på hospitalet.

Generelt bliver mennesker altså bedre til at tage hånd om deres sundhed, følge behandlingen og reagere på ændringer i helbredet, når de kender deres læge.

I sidste ende betyder kendskabet noget for, hvor syge vi bliver, og hvor længe vi lever. Det har man kunnet finde i den forskning, der er på området.

Nødvendige forandringer i organiseringen af lægepraksis med ansættelse af mere personale gør det endnu vigtigere at bevare og beskytte det, der gør en forskel. Vi skal sikre, at alle i fremtiden har deres egen læge. Og det skal være sådan, at du stadig mærker, du har været hos "egen læge", selv om du måske har haft konsultation hos den sygeplejerske, du kender, og som kender dig.

Det bedste ved Jørgen er, at han ser mig som et menneske og ikke som en patient.

- Nikolaj Andersen (København)

Baggrund for kampagnen

Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) er din praktiserende læges fagvidenskabelige selskab, og det er os, der står bag kampagnen.

I Danmark er vi rundt regnet 3.365 praktiserende læger. I løbet af et år ser vi langt de fleste borgere én eller flere gange. Vi ser jer samlet set ca. 20 millioner gange per år og dertil kommer konsultationer på mail og i telefonen. Vi har efter al sandsynlighed også set dig. Dengang du var lille. Da du havde feber. Til børneundersøgelsen. Eller da du skulle have kørekort. Da du eller din partner blev gravid. Da livet bød dig eller dine nærmeste modgang. Og vi ser dig med stor sandsynlighed også, når livet nærmer sig sin afslutning.

Vi mener, det er vigtigt, at når vi ved, at relationen og kontinuiteten betyder så meget for sundheden, så skal vi indrette vores sundhedsvæsen derefter. Heldigvis er de fleste jo raske og mærker først betydningen, når de en dag får brug for deres egen læge. Derfor sætter vi lys på, hvad vi ved om effekten af at have sin egen æge. 

Videnskaben bag vores kampagne
Det anerkendte videnskabelige tidsskrift The British Medical Journal (The BMJ) offentliggjorde i juni 2018 en systematisk gennemgang af forskning, der undersøgte forholdet mellem kontinuitet og dødelighed. Man forsøgte med andre ord at besvare spørgsmålet: Har det betydning for din sundhed og mulighed for overlevelse ved sygdom, at den samme læge følger dig over tid? 
I over 80 procent af de undersøgte studier fandt man en klar sammenhæng mellem kontakten med den samme læge og lavere dødelighed.

Din praktiserende læge i fremtiden
I dag er de praktiserende læger uddannede speciallæger i almen medicin. Faget har en lang og bredt forankret historie, som går tilbage til de tidligste læger, der er beskrevet. Læge-patient-relationen er stadig en kerneværdi for vores fag. Men almen medicin er som fag også under konstant udvikling. Vi bliver som borgere ældre og ældre, og dermed får flere af os kroniske lidelser. Det betyder, at behovet for tæt samarbejde mellem den praktiserende læge, sygehusene, hjemmeplejen m.fl. vil stige i de kommende år.
Vi går aktivt ind i denne udvikling for at sikre, at kontinuiteten bevares, for vi ønsker at være til gavn for dig som patient og at være din kendte og trygge indgang til sundhedsvæsenet, nu og i fremtiden. 

Det gør nemlig en forskel, at vi kender hinanden.